Úvod > Firmy > Súkromná materská škola Motýlik

O nás

Sme tak trochu iná materská škola! V čom spočíva naša inakosť?

foto-ok.jpg

1.) Vekovo homogénne triedy

Materská škola je dvojtriedna čo nám umožňuje vytvárať vekovo homogénne triedy a tým reagovať na špecifické požiadavky detí danej vekovej kategórie. Zároveň však dchádza aj k vzájomnej interakcii medzi deťmi obidvoch tried (spoločné stravovanie, doobedňajšie vychádzky do okolia, poobedňajšie hry v našej záhrade) čo ich taktiež obohacuje a prispieva k ich komplexnejšiemu a rýchlejšiemu napredovaniu.

 

2.) Individuálny prístup

Poskytujeme celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky pričom kladieme dôraz najmä na individuálny prístup. Obmedzený počet detí v triede (12) nám umožňuje klásť dôraz na individualitu každého dieťaťa a tempo výchovno-vzdelávacieho procesu prispôsobiť jeho možnostiam.

 

3.) Harmonické prostredie

Materská škola je umiestnená v rodinnom dome lokalizovaného v centre mesta Zvolen. Prvé poschodie tvoria dve chodby, v druhej sú umiestnené šatňové skrinky. Na ňu nadväzujú dve triedy, jedáleň, kuchyňa a sociálne zariadenia, oddelene pre zamestnancov a deti. K priestorom školy patrí aj uzavretý areál – školský dvor.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 9.1.2019